ARTICLES DE JORGE NIETO I MARIONA VISA A LA REVISTA “Estudios sobre el Mensaje Periodístico”

Els professors del Departament de Comunicació i Periodisme de la UDL i membres del GECIEC Jorge Nieto i Mariona Visa han publicat dos articles a la revista de la Universitat Complutense de Madrid “Estudios Sobre el Mensaje Periodístico”.

El doctor Jorge Nieto ha publicat l’article titulat “La reflexión y la crítica católica en la prensa cinematográfica bajo el franquismo. Del nacional-catolicismo a Ingmar Bergman” al volum 18 de la revista. L’article aborda la reflexió catòlica en la premsa cinematogràfica sotao la dictadura franquista.

La doctora Mariona Visa ha publicat l’article: “Una metodología sociológica y narrativa para el análisis de relatos fotográficos“, que proposa una metodologia sociològica i narrativa per a l’anàlisi d’imatges fixes.

Portada de Estudios sobre el Mensaje Periodístico

JORGE NIETO COORDINADOR DE LA PUBLICACIÓ CINEMA I INDEPENDÈNCIES

El professor Jorge Nieto, membre del Grup d’Estudi de la Cultura i les Identitats a l’Europa Contemporània, ha participat com a coordinador de l’obra 1808-1810 cine e independencias. La publicació és una obra col·lectiva amb diversos investigadors que, en motiu del bicentenari de la Guerra del Francès (1808-1814) i de l’inici de les successives independències dels territoris espanyols a Amèrica (1810),reflexiona sobre l’ús del passat, els diferents sentits que adquireix amb el temps i els mitjans que han vehiculat la seva història. L’obra centra en el cinema i, en concret, en els films que ficcionen la història i aquelles que es van convertir en registre documental dela pròpia història, com succeeix en les filmacions dels actes commemoratius del primer centenari de l’emancipació americana. El llibre està dividit en dues parts. La primera part aborda pel·lícules que s’ha aproximat ala Guerra del Francès. En canvi, la segona tracta les representacions fílmiques dels diferents conflictes que arranquen el 1810 i condueixen a l’emancipació de les futures repúbliques americanes.